Obchodní a storno podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky Penzionu Miromar Stará Čtvrť 203/6 . 691 45 Podivín jehož provozovatelem je firma: Cale Miramar s.r.o se sídlem Sinkulova 78/33 , 147 00 , Praha – Podolí , IČ: 49688014 , platné od 1. 1. 2018

1. Rezervace ubytování se provádí písemně přes rezervační formulář, který je umístěn na webových stránkách www.penzion-miromar.cz, nebo emailem na adresu penzion-miromar@seznam.cz

2. Odesláním rezervačního formuláře není rezervace potvrzena. Rezervace ubytování a potvrzení ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. zpravidla e-mailem. Pokud je Vámi požadovaný pokoj či termín obsazen, bude Vám nabídnut termín náhradní, stejně tak jako jiná varianta pokoje.

3. Rezervace písemně potvrzená recepcí hotelu je závazná pro obě smluvní strany.

4. Pro akceptaci rezervace je hotel oprávněn požadovat zaplacení zálohové platby ve výši 30% z předpokládané částky za ubytování.

5. Host je povinen uhradit zálohu v uvedeném termínu splatnosti. Pokud tak neučiní, rezervace není platná.

6. Zálohová platba se hradí bezhotovostně na základě zaslaných platebních údajů.

7. Host je povinen uhradit doplatek za ubytování v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu do 10.00 hod.

8. V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění hotelu nevzniká hotelu povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

9. Ubytování v den nástupu je možné od 16.00 hod. do 22.00 hod. Dřívější ubytování je možné pouze po dohodě s hotelovou recepcí. Pozdější nástup je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci hotelu.

10. V den odjezdu je nutno opustit pokoj do 11.00 hod. Možnost pozdějšího opuštění pokoje je možná pouze po předchozí dohodě s hotelovou recepcí.

11. Pro získání slevy ve výši 10% je nutno uhradit 100% celkové částky za pobyt předem a to do 7 dní od potvrzení rezervace.

12. Storno podmínky:

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

  1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
  2. Při zrušení rezervace 29 – 10 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
  3. Při zrušení rezervace v době kratší než 9 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
  4. Ubytováním v hotelu klient souhlasí s délkou rezervace, tak jak je v momentě přihlášení. Pozdější zkrácení rezervace není možné. V případě zkrácení rezervace během pobytu bude naúčtována částka celého pobytu
  5. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

13. Hotel si vyhrazuje právo na změnu storno podmínek v případě, že rezervace bude provedena dříve nežli 15 dní před příjezdem. V takovém případě bude host o stornopodmínkách informován hotelovou recepcí prostřednictvím e-mailové komunikace.